Silážovanie krmív do vakov – úspora pri výrobe a skladovaní objemových krmív pre hospodárske zvieratá. Komplexné riešenia aj pre bioplynové stanice.

Pre sezónu 2015 naša spoločnosť rozšírila svoje služby aj na vakovanie senáži a siláži.

Technológia výroby objemových krmív (siláží, senáží) do vakov je rozšírená a čoraz populárnejšia aj u nás na Slovensku. Do vakov je možné uložiť a skladovať okrem už hore uvedenej kukuričnej siláže a rôznych druhov senáží aj cukrovarské rezky, pivovarské mláto, liehovarské výpalky, corngold, ako aj čoraz populárnejšie uskladnenie miaganého kukuričného a obilného zrna.

Jednou z najväčších výhod tejto technológie je v konečnom dôsledku preukazne vyššia výživná hodnota krmiva v porovnaní s u nás najviac rozšírenou klasickou výrobou v silážnych jamách. Toto sa v ekonomike podniku prejaví v nižšom nákupe pomerne drahých jadrových krmív potrebných pri vytváraní produkčných kŕmnych dávok pre hospodárske zvieratá. Týmto spôsobom zvieratá lacnejšími objemovými krmivami nielen mechanicky nasýtime, ale sprístupníme im aj časť živín potrebných k produkcii mlieka či mäsa. Nezanedbateľným ukazovateľom je aj priaznivá logistika, nakoľko silážne vaky môžeme uskladniť na vhodnom priestore pri maštaliach, čím odpadajú niekedy zdĺhavé prevozy krmiva k zvieratám. Tak isto môže byt vedľa seba umiestnených viac rôznych druhov krmív. Silážne vaky sú šetrné aj k životnému prostrediu, nakoľko z hermeticky uzavretého silážneho vaku neunikajú plyny ani šťavy, ktoré následne znečisťujú životné prostredie.

Naše stroje

RT 8000 Plus

Senážny lis Budissa Bagger RT 8000 Plus

  • Je možné plniť vaky s priemerom 1,95 m, 2,4 m, 2,7 m a 3,0 m.
  • Výkonnosť do 130 t.h-1.
  • Je možné kombinovať brzdenie plnenia vaku pomocou lán aj kotvy.
Vakovanie senáži a siláži realizujeme na základe požiadaviek zákazníka. Túto činnosť vykonávame po celom Slovensku pre veľkých aj malých zákazníkov, pričom naším hlavným cieľom je ich spokojnosť. Pre viac informácií ohľadom možnej spolupráce nás neváhajte kontaktovať!