V priebehu sezóny 2014 sme zakúpili mobilný valcový drvič vlhkého zrna – ROmiLL M2. Týmto krokom chcem zase rozšíriť naše agroslužby.

História drvenie vlhkého zrna

V roku 1917 prišli britskí výskumníci na skutočnosť, že nutričná hodnota obilia je najvyššia, keď je vlhkosť zrna medzi 35-45%. Na konci šesťdesiatych rokov bol vyvinutý vo Fínsku spôsob spracovania a skladovania obilia pri tejto vlhkosti. Vďaka stále sa zvyšujúcim nákladom na energiu pri sušení obilnín (predovšetkým kŕmneho obilia), sa technológia konzervácie vlhkého zrna stáva aj dnes veľmi zaujímavú. Táto technológia zamedzuje skazení krmiva a zachováva hodnotu krmiva z obilia.

Výhody technológie

  • ekonomický efekt (odpadá sušenie kukurice, prevoz do výkupov, úspora nákladov na nákup kŕmnych zmesí)
  • lepšia stráviteľnosť oproti šrotom zo suchého zrna (zvýšený podiel vodorozpustných cukrov a lepšia stráviteľnosť škrobu v bachore)
  • lepšia štruktúra krmiva, pretože vlhké kukuričné zrno má do 9% efektívnej vlákniny
  • optimálny pomer trávenia škrobu v bachore a tenkom čreve znižuje výskyt bachorovej acidózy
  • skorší zber znižuje zborovú špičku kukurice
  • pôda sa rýchlejšie uvoľňuje pre nasledujúcu plodinu
  • dopestovať kukuričné zrno s vlhkosťou 30 - 40% je možné aj v oblastiach s nadmorskou výškou 500 - 600m
  • kukurica má vyšší úrodový potenciál ako hustosiate obilniny o 50 až 100%

Proces drvenia

Zrno sa sa mechanicky spracuje podľa druhu kŕmených hospodárskych zvierat. Pri hovädzom dobytku je to drvenie, alebo vločkovanie a pri ošípaných šrotovanie.
Náš mobilný drvič spracováva zrno priamo na poli, alebo podľa požiadaviek zákazníka aj v mieste uskladnenia drveného zrna. Ak je drvič umiestnený priamo na poli zásobník drviča (9 m3) je plnený rovno z kombajnu, alebo z prekladacieho vozu. Na zabezpečenie plného vyťaženia drviča je potrebný zber dvoch kombajnov ktoré sypú zrno priamo do drviča. Zrno sa rozdrví a do hmoty sa aplikuje konzervant (vteká do šnekového dopravníka, kde je dokonale premiešaný s drťou) týmto je hmota pripravená na uskladnené najlepšie v silážnym vaku. Drvič svojím vynášacím dopravníkom plní priamo vlečku, alebo auto poľnohospodárskeho podniku, ktoré privezie drvené obilie priamo na stredisko a vysype ho do lisu. Výkon linky je približné 200t za 7 hodín pri zvládnutej logistike prác. Samotný drvič ma výkonnosť približne 30-40t / hod pri hrubom drvení, alebo 15 - 30 t / hod pri jemnom drvení. Súčasťou stroja je aplikátor biologických ako aj chemických konzervantov, na zabezpečenie stability drveného krmiva.

Naše stroje

Mobilný valcový drvič vlhkého zrna – ROmiLL M2

- pohon: traktor min. 120 k
- zásobník drviča: 9 m3
- výkonnosť: hrubé drvenie 30 - 40 t / hod
- výkonnosť: jemné drvenie 15 - 30 t / hod
- priamo na stroji je miesto pre IBC-barel s konzervantov.